Informacije o obradi osobnih podataka

Osnovni sažetak

Društvo SP Venture, s.r.o. obrađuje Vaše osobne podatke jer je to nužno za ispunjenje kupoprodajnog ugovora s Vama (ili za provedbu mjera poduzetih prije sklapanja takvog ugovora), te dalje obrađuje Vaše osobne podatke što je nužno za ispunjenje javnopravnih obveza ovog društva.


1. Identitet i kontaktni podaci administratora

1.1. Administrator Vaših osobnih podataka je poslovno društvo SP Venture, s.r.o., sa sjedištem na adresi Lucemburská 1496/8, Vinohrady (Prag 3), 130 00 Prag, identifikacijski broj: 24677108, upisano u trgovački registar koji se vodi kod Općinskog suda u Pragu, odjeljak C, uložak 165362 (u daljnjem tekstu "administrator“).
1.2. Kontaktni podaci administratora su sljedeći: adresa za dostavu SP Venture, Průmyslová 1515/14, 10200 Prag, adresa e-pošte info@zivada.bg.
1.3. Administrator nije imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka.

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

2.1.Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je činjenica da:
2.1.1. je ova obrada neophodna za ispunjenje ugovora između Vas i administratora ili za provedbu mjera od strane administratora prije sklapanja takvog ugovora u smislu članka 6 stavka 1 slova b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o ukidanju Direktive 95/46/ES (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu „uredba“);
2.1.2.je ova obrada nužna za ispunjenje pravnih obveza koje se odnose na administratora, u smislu članka 6 stavka 1 slova c) uredbe, naročito ispunjavanje obveza koje administratoru naređuju opće obvezujući pravni propisi, naročito zakon br. 235/2004 Zb., o porezu na dodanu vrijednost, s izmjenama i dopunama, zakon br. 586/1992 Zb., o porezima od prihod, s izmjenama i dopunama, i zakon br. 563/1991 Zb., o računovodstvu, s izmjenama i dopunama;
2.1.3. je ova obrada neophodna za svrhe legitimnih interesa administratora, posebice zaštite imovine u smislu članka 6, stavka 1. slova f) uredbe; i
2.1.4.je nositelj podataka dao privolu za obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha, u smislu članka 6., stavka 1, slova a) uredbe.

3. Svrha obrade osobnih podataka

3.1.

Svrha obrade Kategorije Osobnih podataka Trajanje
Ispunjavanje ugovora između kupca i administratora, isporuka robe, rješavanje prava u vezi odgovornosti za nedostatke, poduzimanje mjera od strane administratora prije sklapanja ugovora, ispunjavanje zakonskih obveza administratora Ime, prezime, adresa za naplatu, adresa za dostavu 90 dana
Registracija i sudjelovanje u programu vjernosti, slanje reklamnih poruka Adresa e-pošte, broj telefona Za vrijeme trajanja članstva u programu programu vijernosti
Zaštita imovine Zapis video kamere 30 dana


3.2. Od strane administratora ne dolazi do automatskog individualnog donošenja odluka u smislu članka 22. uredbe.

4. Vrijeme trajanja pohrane osobnih podataka

4.1. Vaši osobni podaci bit će obrađivani za vrijeme trajanja učinaka prava i obveza koji proizlaze iz ugovora te za vrijeme neophodno za potrebe arhiviranja prema važećim opće obvezujućim pavnim propisima, a najduže za vrijeme određeno opće obvezujućim pravnim propisima.
4.2. Osobni podaci koji se obrađuju na temelju privole nositelja tih podataka poništeni su na pismeni zahtjev nositelja podataka, najkasnije u roku od 1 mjeseca od primitka takvog zahtjeva.
4.3. Općenito su Vaši osobni podaci poništeni najkasnije u roku od mjesec dana nakon prestanka svrhe obrade, odnosno pravnog razloga za njihovu obradu.

5. Ostali primatelji osobnih podataka

5.1. Ostali primatelji Vaših osobnih podataka bit će špediterske tvrtke i druge osobe koje sudjeluju u isporuci robe i realizaciji plaćanja na temeju kupoprodajnog ugovora, te osobe koje administratoru pružaju tehničke usluge vezane uz rad e-trgovine, uključujući rad softvera i pohranjivanje podataka.
5.2. Primatelji Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u svrhu ispunjavanja obveza proizašlih iz pravnih propisa mogu biti i tijela financijske uprave ili druga mjerodavna tijela u slučajevima kada tako administratoru naređuju opće obvezujući pravni propisi.
5.3. Administrator nema namjeru prenositi Vaše osobne podatke u treće zemlje (države izvan EU-a) ili međunarodnim organizacijama.
5.4. Osobni podaci prenose se sljedećim prijevoznim tvrtkama u svrhu isporuke robe koju ste naručili:
a) DPD s.r.o., se sídlem č.p. 51, PSČ 391 21 Turovec, IČ: 065 40 996;
b) Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, PSČ 190 00, Praha 9, IČ: 284 08 306.

6. Prava nositelja podataka

6.1. Pod uvjetima određenim uredbom, imate pravo zatražiti od administratora pristup Vašim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, eventualno ograničenje njihove obrade, pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, te pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka.
6.2. Ako smatrate da je obradom Vaših osobnih podataka došlo do kršenja uredbe, između ostalog imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.
6.3. Niste dužni pružiti osobne podatke. Pružanje Vaših osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i ispunjenje ugovora, a bez dobivanja Vaših osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor niti ispuniti isti od strane administratora.

7. Legitimni interesi administratora

7.1.Administratoru ste dali suglasnost da Vam šalje komercijalne obavijesti u skladu s odredbama § 7. st. 2 zakona o određenim uslugama informacijskog društva ili ste klijent administratora u smislu odredbi § 7. st. 3 zakona o određenim uslugama informacijskog društva te Vam je ujedno administrator tijekom prikupljanja Vaših osobnih podataka omogućio jasno, razgovijetno, besplatno i na jednostavan način izraziti neslaganje s korištenjem detalja Vaših elektronskih kontaktnih podataka za slanje komercijalnih obavijesti.
7.2. Prilikom slanja komercijalnih obavijesti administrator se pridržava opće obvezujućih pravnih propisa, posebice odredbi § 7 zakona o određenim uslugama informacijskog društva.
7.3. U točki 47. recitala uredbe, između ostalog, stoji da se „obrada osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga može smatrati obradom koja se provodi iz razloga legitimnog interesa“.
7.4. Administrator je procijenio je li moguće obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu slanja komercijalnih obavijesti, te je također proveo nužan test razmjernosti, uspoređujući interese Vaše zaštite s interesima administratora. Administrator je zaključio da s obzirom na Vašu prethodnu suglasnost sa slanjem komercijalnih obavijesti ili prethodno ispunjavanje preduvjeta određenih uredbom § 7. st. 3 zakona o određenim uslugama informacijskog društva, kao i s obzirom na činjenicu da u bilo kojem trenutku možete odbiti slanje komercijalnih obavijesti Vašoj osobi, ne čini se da Vaši interesi ili osnovna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka koje ste dobrovoljno dali imaju prednost nad legitimnim interesima administratora u vezi slanja komercijalnih obavijesti.
7.5. S obzirom na gore navedeno te također s obzirom na činjenicu da je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu slanja komercijalnih poruka mogla biti očekivana s Vaše strane, upravitelj smatra da zakonska osnova za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu slanja komercijalnih obavijesti Vašoj osobi jeste legitimni interes administratora.


Zaštita osobnih podataka

Društvo SP Venture, s.r.o., administrator internet trgovine www.zivada.hr pohranjuje i obrađuje osobne podatke u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 101/2000 Zb. s izmjenama i dopunama. Društvo je registrirano u Uredu za zaštitu osobnih podataka pod matičnim brojem 00077436.


Štitimo Vaše podatke

Sve podatke dobivene od kupaca koristimo isključivo za interne potrebe tvrtke i ne pružamo ih trećim osobama. Iznimka su prijevozne tvrtke, kojima ćemo pružiti minimum potrebnih podataka, koji služe za nesmetanu isporuku narudžbe.

Administrator je poduzeo odgovarajuću organizacijsku i tehničku bezbjednost osobnih podataka, koja odgovara tehnološkoj zrelosti raspoloživih sredstava, koja pružaju maksimalnu mjeru zaštite osobnih podataka koje ste pružili, kako tijekom njihovog prikupljanja, tako i tijekom prijenosa osobnih podataka primateljima.

Podatke pohranjujemo na serverima koji su u našem vlasništvu i nalaze se u prostorijama naše tvrtke. Osim toga, serveri nisu povezani s javnom internetskom mrežom kako bi se spriječilo njihovo neovlašteno preuzimanje trećim stranama.


Društvene mreže

Naše web stranice i naše mobilne aplikacije mogu sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. Upozoravamo da nismo odgovorni za prikupljanje, korištenje, pohranu, dijeljenje ili pružanje podataka i informacija tih trećih strana. Ako pružite informacije na stranicama trećih strana, primjenjivat će se načela zaštite osobnih podataka i uvjeti pružanja usluga tih stranica. Prije davanja osobnih podataka, preporučujemo Vam prvo pročitati načela zaštite osobnih podataka web stranica koje ste posjetili.


Mogućnost brisanja osobnih podataka

Ako ste zainteresirani za brisanje svih osobnih podataka koje ste nam pružili, molim obratite nam se putem e-pošte na info@zivada.hr sa zahjevom za brisanje osobnih podataka. Ove ćemo podatke odmah izbrisati./p>


Odjava od slanja vijesti putem e-pošte (newsletter)

U svakom newsletteru šaljemo i poveznicu za automatsku odjavu od dobivanja ovih poruka, gdje se možete odjaviti. Također možete poslati zahtjev na našu adresu e-pošte info@zivada.hr sa zahtjevom za brisanje Vaše elektronske adrese.


Jeftinije upitnik – Provjereno kupcima

Vaše zadovoljstvo kupnjom utvrđujemo putem e-mail upitnika u sklopu programa Provjereno kupcima u koji je uključena i naša e-trgovina. Šaljemo vam ih svaki put kada kod nas nešto kupite, ako u smislu § 7 stavka 3 zakona br. 480/2004 Zb. o nekim uslugama informacijskog društva ne odbijate njihovo slanje. Obradu osobnih podataka u svrhe slanja upitnika u sklopu programa Provjereno kupcima vršimo na temelju našeg legitimnog interesa koji je zasnovan na utvrđivanju Vašeg zadovoljstva kupnjom kod nas. Slanje upitnika, procjenu Vaših povratnih informacija i analizu naše tržišne pozicije vrši operater Jeftinije.hr; u te svrhe mu možemo proslijediti podatke o kupljenoj robi i Vašu adresu e-pošte. Vaši osobni podaci nisu prilikom slanja e-mail upitnika proslijeđeni trećoj strani za vlastite potrebe. Bilo kada možete odustati od dobivanja upitnika e-poštom u sklopu programa Provjereno kupcima putem poveznice u e-pošti s upitnikom. U slučaju Vašeg prigovora, nećemo vam upitnik dalje slati.

 

Stalo nam je do Vaše privatnosti

Ova e-trgovina pohranjuje kolačiće koji joj pomažu pravilno funkcionirati. Korištenjem naših usluga pristajete na njihovo korištenje.

Prihvatite sve kolačićeDetaljne postavke